love.setDeprecationOutput (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 11.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Nastaví či má LÖVE zobrazovať varovania o používaní zastaraných funkcií. Táto funkcia je predvolene vypnutá v zlúčenom móde a v inom nastavení je zapnutá.

Ak je táto funkcia povolená, prvé použitie formálne odmietnutej funkcie LÖVE zobrazí krátku správu v spodnej časti okna a napíše správu do konzoly.

Funkcia

Prehľad

love.setDeprecationOutput( enable )

Argumenty

boolean enable
Či sa majú varovania o používaní zastaraných funkcií zakázať alebo povoliť.

Vráti

Nič.

Pozri tiež

Ďalšie jazyky