love.system (Slovenský)

Dostupný od LÖVE 0.9.0
Tento modul nie je dostupý v predchádzajúcich verziách.

Poskytuje prístup k informáciám o systéme používateľa.

Funkcie

love.system.getClipboardText (Slovenský) Vráti text zo schránky. Added since 0.9.0
love.system.getOS (Slovenský) Vráti aktuálny operačný systém. Added since 0.9.0
love.system.setClipboardText (Slovenský) Nastaví text v schránke. Added since 0.9.0
love.system.vibrate (Slovenský) Spôsobí vibrovanie zariadenia, ak je to možné. Added since 0.10.0

Výpočty

Pozri tiež

Ďalšie jazyyky