love.system (Slovenský)

Dostupný od LÖVE 0.9.0
Tento modul nie je dostupý v predchádzajúcich verziách.

Poskytuje prístup k informáciám o systéme používateľa.

Funkcie

love.system.getClipboardText (Slovenský) Vráti text zo schránky. Added since 0.9.0
love.system.getOS (Slovenský) Vráti aktuálny operačný systém. Added since 0.9.0
love.system.getPowerInfo (Slovenský) Vráti informácie o napájaní systému. Added since 0.9.0
love.system.getProcessorCount (Slovenský) Vráti počet logických procesorov systému. Added since 0.9.0
love.system.hasBackgroundMusic (Slovenský) Vráti, či iná aplikácia systému prehráva hudbu na pozadí. Added since 11.0
love.system.openURL (Slovenský) Otvorí URL s pomocou webového prehliadača alebo prieskumníka. Added since 0.9.1
love.system.setClipboardText (Slovenský) Nastaví text v schránke. Added since 0.9.0
love.system.vibrate (Slovenský) Spôsobí vibrovanie zariadenia, ak je to možné. Added since 0.10.0

Výpočty

Stav nabíjania Základný stav napájania systému. Added since 0.9.0

Pozri tiež

Ďalšie jazyyky