love.update (Slovenský)

Spätná funkcia používaná na aktualizovanie premenných v hre, je volaná každý snímok.

Funkcia

Prehľad

love.update( dt )

Argumenty

číslo dt
Čas od posledného volania funkcie.

Vráti

Nič.

Príklady

Spustenie funkcie think v tabuľke npc jeden krát za sekundu.

dtotal = 0  -- premenná na sledovanie, koľko času uplynulo
function love.update(dt)
  dtotal = dtotal + dt  -- pridanie času, ktorý uplynul od poslednej aktualizácie, pravdepodobne veľmi malý (ako 0,01)
  if dtotal >= 1 then
   dtotal = dtotal - 1  -- odobratie jednej sekundy zo sledovaného času
   npc.think()
  end
end

Zmeniť premennú var pri konštantnej rýchlosti (v tomto prípade +/- 3 za sekundu).

var = 10  -- ľubovoľná východisková hodnota
rate = 3  -- zmena na zmenu rýchlosti zmeny premennej var
function love.update(dt)
  if love.keyboard.isDown("down") then  -- redukovanie hodnoty
   var = var - (dt * rate)
  end
  if love.keyboard.isDown("up") then  -- zvýšenie hodnoty
   var = var + (dt * rate)
  end
end

Pozri tiež


Ďalšie jazyky