love.wheelmoved (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.10.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Spätná funkcia volaná pri otočení kolieska myši.

Funkcia

Prehľad

love.wheelmoved( x, y )

Argumenty

číslo x
Veľkosť horizontálneho pohybu kolieska myši. Pozitívne hodnoty označujú pohyb vpravo.
číslo y
Veľkosť vertikálneho pohybu kolieska myši. Pozitívne hodnoty označujú pohyb hore.

Vráti

Nič.

Príklady

local text = ""

function love.wheelmoved(x, y)
  if y > 0 then
    text = "Koliesko myši sa pohlo hore"
  elseif y < 0 then
    text = "Koliesko myši sa pohlo dole"
  end
end

function love.draw()
  love.graphics.print(text, 10, 10)
end


Hladké rolovanie

function love.load()
  posx, posy = love.graphics.getWidth() * 0.5, love.graphics.getHeight() * 0.5
  velx, vely = 0, 0 -- Rýchlosť posunu
end

function love.draw()
  love.graphics.rectangle( 'line', posx, posy, 50, 50 )
end

function love.update( dt )
  posx = posx + velx * dt
  posy = posy + vely * dt

  -- Postupné zníženie rýchlosti, aby sa vytvoril efekt plynulého rolovania.
  velx = velx - velx * math.min( dt * 10, 1 )
  vely = vely - vely * math.min( dt * 10, 1 )
end

function love.wheelmoved( dx, dy )
  velx = velx + dx * 20
  vely = vely + dy * 20
end

Pozri tiež


Ďalšie jazyky