love (Slovenský)

Keď začínate v písaní hier v LÖVE, najdôležitejšie časti API sú spätné funkcie: love.load volá sa jeden krát na začiatku hry, love.update slúži na aktualizovanie premenných,... , je volaná každý snímok, a love.draw slúži na vykreslenie hry na obrazovku, je volaná každý snímok.

Veľa interaktívnych hier prepíše ďalšie spätné volania, aby zvládli vstup od užívateľa a ďalšie aspekty plnohodnotnej hry.

LÖVE poskytuje základné názvy pre tieto funkcie, ktoré môžu byť potlačené tvojim vlastným kódom s vlastnými funkciami s rovnakým názvom

-- Načítanie nejakých hodnôt pre obdĺžnik.
function love.load()
    x, y, w, h = 20, 20, 60, 20
end

-- Zväčší veľkosť obdĺžnika každý snímok.
function love.update(dt)
    w = w + 1
    h = h + 1
end

-- Nakreslí farebný obdĺžnik.
function love.draw()
    love.graphics.setColor(0, 0.4, 0.4)
    love.graphics.rectangle("fill", x, y, w, h)
end

Moduly

love.event (Slovenský) Spravuje udalosti, ako stlačenia klávesov. Added since 0.6.0
love.system (Slovenský) Poskytuje prístup k informáciám o systéme používateľa. Added since 0.9.0
love.timer (Slovenský) Poskytuje funkciu časovača s vysokou presnosťou.

Moduly tretích strán

Funkcie

love.getVersion (Slovenský) Vráti aktuálnu verziu LÖVE. Added since 0.9.1
love.hasDeprecationOutput (Slovenský) Vráti či LÖVE zobrazí varovania o používaní zastaraných funkcií. Added since 11.0
love.isVersionCompatible (Slovenský) Zistí, či je verzia kompatibilná s aktuálnou verziou LÖVE. Added since 0.10.0
love.setDeprecationOutput (Slovenský) Nastaví či má LÖVE zobrazovať varovania o používaní zastaraných funkcií. Added since 11.0

Typy

Object (Slovenský) Nadtrieda všetkých typov LÖVE.

Spätné funkcie

Všetky spätné funkcie sú volané iba v hlavnom vlákne.

Hlavné

love.draw (Slovenský) Spätná funkcia používaná na zakreslenie hry na obrazovku, je volaná každý snímok.
love.errhand (Slovenský) Funkcia používaná na zobrazovanie chybových hlásení. Deprecated in 11.0
love.errorhandler (Slovenský) Funkcia používaná na zobrazovanie chybových hlásení. Added since 11.0
love.load (Slovenský) Táto funkcia je volaná práve raz, na začiatku hry.
love.run (Slovenský) Hlavná funkcia, ktorá obsahuje hlavnú slučku.
love.update (Slovenský) Spätná funkcia používaná na aktualizovanie premenných v hre, je volaná každý snímok.

Okno

Klávesnica

love.keypressed (Slovenský) Spätná funkcia volaná pri stlačení klávesy.

Myš

love.mousepressed (Slovenský) Spätná funkcia volaná pri stlačení tlačidla myši.
love.wheelmoved (Slovenský) Spätná funkcia volaná pri otočení kolieska myši. Added since 0.10.0

Joystick

Dotyková obrazovka


Ďalšie jazyky