love (Slovenský)

Keď začínate v písaní hier v LÖVE, najdôležitejšie časti API sú spätné volania: love.load volá sa jeden krát na začiatku hry, love.update slúži na aktualizovanie premenných,... , je volaná každý snímok, a love.draw slúži na zakreslenie hry na obrazovku, je volaná každý snímok.

Veľa interaktívnych hier prepíše ďalšie spätné volania, aby zvládli vstup od užívateľa a ďalšie aspekty plnohodnotnej hry.

LÖVE poskytuje základné názvy pre tieto funkcie, ktoré môžu byť potlačené tvojim vlastným kódom s vlastnými funkciami s rovnakým názvom

-- Načítanie nejakých hodnôt pre obdĺžnik.
function love.load()
    x, y, w, h = 20, 20, 60, 20
end
 
-- Zväčší veľkosť obdĺžnika každý snímok.
function love.update(dt)
    w = w + 1
    h = h + 1
end
 
-- Nakreslí farebný obdĺžnik.
function love.draw()
    love.graphics.setColor(0, 0.4, 0.4)
    love.graphics.rectangle("fill", x, y, w, h)
end

Moduly

Moduly tretej strany

Funkcie

love.getVersion (Slovenský) Vráti aktuálnu verziu LÖVE. Added since 0.9.1

Typy

Spätné volania

Hlavné

love.draw (Slovenský) Spätná funkcia používaná na zakreslenie hry na obrazovku, je volaná každý snímok.
love.load (Slovenský) Táto funkcia je volaná práve raz, na začiatku hry.
love.update (Slovenský) Spätná funkcia používaná na aktualizovanie premenných v hre, je volaná každý snímok.

Joystick


Ďalšie jazyky