number (Slovenský)

Z referenčnej príručky Lua 5.1 §2.2:

Číslo reprezentuje reálne čísla (s dvojnásobnou-presnosťou a plávajúcou-čiarkou).

Ďalšie jazyky