Cursor (Polski)

Dostępne od wersji LÖVE 0.9.0
Ten typ nie jest dostępny we wcześniejszych wersjach.

Reprezentuje kursor sprzętowy.

Konstruktory

love.mouse.getSystemCursor Gets a Cursor object representing a system-native hardware cursor. Added since 0.9.0
love.mouse.newCursor Creates a new hardware Cursor object from an image. Added since 0.9.0

Metody

Cursor:getType Gets the type of the Cursor. Added since 0.9.0
Object:release Immediately destroys the object's Lua reference. Added since 11.0
Object:type Gets the type of the object as a string.
Object:typeOf Checks whether an object is of a certain type.

Enumy

CursorType Types of hardware cursors. Added since 0.9.0

Obiekty nadrzędne

Zobacz również

Inne języki