Difference between revisions of "love.mouse.newCursor (Polski)"

(Created page with "{{newin (Polski)|0.9.0|090|type=function}} Tworzy nowy sprzętowy Cursor z obrazka lub z obiektu ImageData Hardware cursors are...")
 
Line 2: Line 2:
 
Tworzy nowy sprzętowy [[Cursor (Polski)|Cursor]] z obrazka lub z obiektu [[ImageData (Polski)|ImageData]]
 
Tworzy nowy sprzętowy [[Cursor (Polski)|Cursor]] z obrazka lub z obiektu [[ImageData (Polski)|ImageData]]
  
Hardware cursors are framerate-independent and work the same way as normal operating system cursors. Unlike drawing an image at the mouse's current coordinates, hardware cursors never have visible lag between when the mouse is moved and when the cursor position updates, even at low framerates.
+
Kursory sprzętowe są niezależne od ilości wyświetlanych klatek i działają w ten sam sposób, co kursor systemu operacyjnego.
 +
W przeciwieństwie do rysowania obrazku pod aktualnymi koordynatami myszki, kursory sprzętowe nigdy nie mają zauważalnego opóźnienia pomiędzy ruchem myszy a wyświetleniem kursora, nawet przy niskiej ilości FPS.
  
The hot spot is the point the operating system uses to determine what was clicked and at what position the mouse cursor is. For example, the normal arrow pointer normally has its hot spot at the top left of the image, but a crosshair cursor might have it in the middle.
+
''hot spot'' to miejsce, którego system operacyjny używa w celu stwierdzenia gdzie nastąpiło kliknięcie. N.p. Kursor 'strzałka' zwykle ma ''hot spot'' w lewym górnym rogu obrazka, ale kursor 'celownik' może mieć ''hot spot'' w samym centrum obrazka.
  
 
{{newobjectnotice}}
 
{{newobjectnotice}}

Revision as of 12:00, 28 August 2018

Dostępne od wersji LÖVE 0.9.0
Ta funkcja nie jest dostępna we wcześniejszych wersjach.

Tworzy nowy sprzętowy Cursor z obrazka lub z obiektu ImageData

Kursory sprzętowe są niezależne od ilości wyświetlanych klatek i działają w ten sam sposób, co kursor systemu operacyjnego. W przeciwieństwie do rysowania obrazku pod aktualnymi koordynatami myszki, kursory sprzętowe nigdy nie mają zauważalnego opóźnienia pomiędzy ruchem myszy a wyświetleniem kursora, nawet przy niskiej ilości FPS.

hot spot to miejsce, którego system operacyjny używa w celu stwierdzenia gdzie nastąpiło kliknięcie. N.p. Kursor 'strzałka' zwykle ma hot spot w lewym górnym rogu obrazka, ale kursor 'celownik' może mieć hot spot w samym centrum obrazka.


O.png This function can be slow if it is called repeatedly, such as from love.update or love.draw. If you need to use a specific resource often, create it once and store it somewhere it can be reused!  


Funkcja

Sygnatura

cursor = love.mouse.newCursor( obrazek, hotx, hoty )

Argumenty

ImageData obrazek
Obrazek, który zostanie użyty dla nowego kursora.
number hotx (0)
Współrzędna x wewnątrz obrazka reprezenująca hot spot kursora.
number hoty (0)
Współrzędna y wewnątrz obrazka reprezenująca hot spot kursora.

Wartość zwracana

Cursor kursor
Nowy obiekt kursora.

Funkcja

Sygnatura

cursor = love.mouse.newCursor( sciezka, hotx, hoty )

Argumenty

string sciezka
Ścieżka do obrazka, który zostanie użyty dla nowego kursora.
number hotx (0)
Współrzędna x wewnątrz obrazka reprezenująca hot spot kursora.
number hoty (0)
Współrzędna y wewnątrz obrazka reprezenująca hot spot kursora.

Wartość zwracana

Cursor kursor
Nowy obiekt kursora.

Funkcja

Sygnatura

kursor = love.mouse.newCursor( plik, hotx, hoty )

Argumenty

FileData plik
Dane, które będą użyte jako obrazek dla nowego kursora.
number hotx (0)
Współrzędna x wewnątrz obrazka reprezenująca hot spot kursora.
number hoty (0)
Współrzędna y wewnątrz obrazka reprezenująca hot spot kursora.

Wartość zwracana

Cursor kursor
Nowy obiekt kursora.

Zobacz również

Inne języki