love.event (Română)

Manipulează evenimente, cum ar fi apăsările de butoane.

E posibil să definești noi evenimente, prin adăugarea de elemente la tabela love.handlers. Astfel de funcții pot fi apelate normal, prin love.event.push, folosind indicele tabelei ca argument.

Funcții

love.event.clear Clears the event queue. Added since 0.7.2
love.event.poll Returns an iterator for messages in the event queue.
love.event.pump Pump events into the event queue.
love.event.push Adds an event to the event queue.
love.event.quit Exits the LÖVE program. Added since 0.8.0
love.event.wait Like love.event.poll(), but blocks until there is an event in the queue.

Enumerații

Event Arguments to love.event.push() and the like.

Uită-te și la


Alte limbi