love.event (Slovenský)

Dostupný od LÖVE 0.6.0
Tento modul nie je dostupý v predchádzajúcich verziách.

Spravuje udalosti, ako stlačenia klávesov.

Nové udalosti je možné definovať pridaním do tabuľky love.handlers. Takéto funkcie možno spustiť normálne pomocou love.event.push pomocou indexu tabuľky ako argumentu.

Funkcie

love.event.clear (Slovenský) Vymaže frontu udalostí. Added since 0.7.2
love.event.poll (Slovenský) Vráti iterátor pre správy vo fronte udalostí. Added since 0.6.0
love.event.pump (Slovenský) Pumpuje udalosti do frontu udalostí. Added since 0.6.0
love.event.push (Slovenský) Pridá udalosť do frontu udalostí. Added since 0.6.0
love.event.quit (Slovenský) Ukončí alebo reštartuje program LÖVE. Added since 0.8.0
love.event.wait (Slovenský) Rovnaká ako love.event.poll, ale čaká, kým vo fronte bude nejaká udalosť. Added since 0.6.0

Výpočty

Udalosť Argumenty pre funkciu love.event.push() a iné. Added since 0.6.0

Pozri tiež

Ďalšie jazyky