love.font.newRasterizer (Polski)

Available since LÖVE 0.7.0
This function is not supported in earlier versions.


Opakowuje zrasteryzowaną czcionkę w obiekt typu Rasterizer.

Funkcja

Sygnatura

raster = love.font.newRasterizer( imageData, znaki )

Argumenty

ImageData (Polski) imageData
obiekt obrazka zawierającego zrasteryzowane znaki czcionki.
string (Polski) znaki
sekwencja znaków znajdująca się w obrazku będącym pierwszym argumentem.

Wartość zwracana

Rasterizer (Polski) raster
zrasteryzowana czcionka opakowana w obiekt.

Zobacz również

Inne języki