Main Page (ไทย)

ยินดีต้อนรับ

เท่าที่คุณทราบแล้ว LÖVE คือ เฟรมเวิร์กที่เอาไว้สำหรับทำเกม 2D โดยใช้ภาษา Lua ในการเขียน โปรแกรม LÖVE นั้นฟรี นั้นหมายถึงสามารถใช้เพื่อทำ โปรเจคเกม โปรเจคเกมแบบโอเพนซอร์ซ หรืออาจจะเป็นโปรเจคเกมที่เอาไว้เพื่อเชิงพาณิชย์ก็ได้

ภาษาอื่นๆ