love.font (Türkçe)

Available since LÖVE 0.7.0
Bu modül önceki sürümlerde desteklenmemektedir.

Font'lar ile çalışmanızı sağlar.

Türler

FontData A FontData represents a font. Added since 0.7.0 Removed in 0.8.0
GlyphData A GlyphData represents a drawable symbol of a font. Added since 0.7.0
Rasterizer A Rasterizer represents font data and glyphs. Added since 0.7.0

Fonksiyonlar

love.font.newBMFontRasterizer Creates a new BMFont Rasterizer. Added since 0.10.0
love.font.newFontData Creates a new FontData. Added since 0.7.0 Removed in 0.8.0
love.font.newGlyphData Creates a new GlyphData. Added since 0.7.0
love.font.newImageRasterizer Creates a new Image Rasterizer. Added since 0.10.0
love.font.newRasterizer Creates a new Rasterizer. Added since 0.7.0
love.font.newTrueTypeRasterizer Creates a new TrueType Rasterizer. Added since 0.10.0

Sıralamalar

HintingMode True Type hinting mode. Added since 0.10.0
PixelFormat Pixel formats for Textures, ImageData, and CompressedImageData. Added since 11.0

Ayrıca Bakın

Diğer Diller