love.font (Polski)

Available since LÖVE 0.7.0
This module is not supported in earlier versions.


Pozwala na pracę z czcionkami.

Typy

FontData (Polski) Obiekt typu FontData reprezentuje czcionkę Added since 0.7.0 Removed in 0.8.0
GlyphData (Polski) Obiekt GlyphData reprezentuje znaki czcionki, które można rysować Added since 0.7.0
Rasterizer (Polski) Rasterizer reprezentuje dane czionki i znaki. Added since 0.7.0

Funkcje

love.font.newFontData (Polski) Tworzy reprezentację czcionki typu FontData. Added since 0.7.0 Removed in 0.8.0
love.font.newGlyphData (Polski) Tworzy nowy obiekt GlyphData opakowujący znaki w zrasteryzowanej czcionce. Added since 0.7.0
love.font.newRasterizer (Polski) Opakowuje zrasteryzowaną czcionkę w obiekt typu Rasterizer. Added since 0.7.0

Zobacz również

Inne języki