love.mouse (Polski)

Zapewnia interfejs do obsługi myszki.

Typy

Cursor (Polski) Reprezentuje kursor sprzętowy. Added since 0.9.0

Funkcje

love.mouse.getPosition (Polski) Zwraca aktualną pozycję myszki na ekranie.
love.mouse.getSystemCursor (Polski) Zwraca obiekt Cursor reprezentujący systemowy kursor sprzętowy. Added since 0.9.0
love.mouse.getX (Polski) Zwraca współrzędną x aktualnej pozycji myszki.
love.mouse.getY (Polski) Zwraca współrzędną y aktualnej pozycji myszki.
love.mouse.isDown (Polski) Sprawdza, czy określony przycisk myszy jest wciśnięty.
love.mouse.isGrabbed (Polski) Sprawdza czy kursor myszy jest aktualnie przechwytywany.
love.mouse.isVisible (Polski) Checks if the cursor is visible.
love.mouse.newCursor (Polski) Tworzy nowy sprzętowy Cursor z obrazka. Added since 0.9.0
love.mouse.setGrab (Polski) Pozwala ograniczyć poruszanie kursora myszki do okna gry. Removed in 0.9.0
love.mouse.setGrabbed (Polski) Pozwala ograniczyć poruszanie kursora myszki do okna gry. Added since 0.9.0
love.mouse.setPosition (Polski) Ustawia nową pozycję myszki na ekranie.
love.mouse.setVisible (Polski) Chowa lub pokazuje systemowy kursor myszy.

Typy wyliczeniowe

MouseConstant (Polski) Przyciski myszy. Removed in 0.10.0

Zobacz również

Inne języki