love.timer (Slovenský)

Poskytuje funkciu časovača s vysokou presnosťou.

Funkcie

love.timer.getAverageDelta (Slovenský) Returns the average delta time over the last second. Added since 0.9.0
love.timer.getDelta (Slovenský) Vráti čas medzi poslednými dvoma snímkami.
love.timer.getFPS (Slovenský) Vráti aktuálnu hodnotu FPS (frames per second - snímky za sekundu).
love.timer.getMicroTime (Slovenský) Vráti hodnotu časovača s presnosťou na mikrosekundy. Removed in 0.9.0
love.timer.getTime (Slovenský) Vráti čas od určitého času v minulosti. Added since 0.3.2
love.timer.sleep (Slovenský) Zastaví aktuálne vlákno na určitý čas. Added since 0.2.1
love.timer.step (Slovenský) Meria čas medzi dvoma snímkami.

Pozri tiež

Ďalšie jazyky