love (Svenska)

Modermodulen som innehåller alla andra moduler. Helt klart den kärligaste* modulen.

Den här sidan är bara påbörjad. Läs den engelska sidan så länge!


Moduler

Typer

Callbackfunktioner

love.load (Svenska)Denna funktion anropas exakt en gång i början av spelet.


Andra språk

* Ordvisten funkar på engelska, mindre bra på svenska!