love (Česky)

Toto je kořenový modul v hierachii (pozn. překladatele: nejspíše se jedná o strom, viz Teorie Grafů) modulů. Na této stránce jsou vypsány tedy všechny moduly.

Posuďte sami, že se jedná o nejmiloučtější ze všech modulů. :)

(Pozn. překladatele: dokud neskončí překlad, tak tu skoro nic nebude. Postupně se budou objevovat jednotlivé stránky. Vyčkej času jako husa klasu.)

Moduly

love.event (Česky)Spravuje události, jako třeba stlačení klávesy.
love.graphics (Česky)Všemožné věci grafické. :)
love.physics (Česky)Fyzika 2D pevných těles, a fakt dost realistická.

Typy

Object (Česky)Nadtřída všech typů v LÖVE.

Callbacks

Funkce jsou automaticky* volány love, programátor je nevolá (většinou to není třeba, ale možné to je). Ty v každé z nich napíšeš co se má dít (vykreslíš balónek, strčíš do panďuláka ...). Tyto funkce jsou nazývány anglicky callback. Existují i jiná jména (pozn. překladatele: jaká?).

Z pohledu love je tato funkce zavolána pokud nastanou podmínky pro vykreslení na obrazovku. Pokud tě zajímá více teorie, tak si vyhledej Událostní Počet (Event Calculus) či logické programování.

love.draw (Česky)Callback pro kreslení na obrazovku, volán každý snímek (angl. frame).
love.load (Česky)Tato funkce je zavolána právě jednou na začátku hry.
love.update (Česky)Callback volaný každý snímek.


Překlady