love.filesystem (Română)

Oferă o interfață în filesystem-ul utilizatorului.

Acest modul oferă acces la fișiere în locuri specifice:

  • Folderul root al arhivei .love (sau directorul sursă)
  • Folderul root al directorului de salvări ale jocului.
  • Folderul care conține arhiva .love a jocului (sau directorul sursă), dar doar daca anumite condiții sunt satisfăcute.

Fiecărui joc îi este oferit un singur directoriu într-un sistem, unde fișierele pot fi salvate prin love.filesystem. Acesta e singurul directoriu unde love.filesystem poate scrie în fișiere. Aceste directorii pot fi, în mod obișnuit, găsite în:

OS Locație Alternativă Note
Windows XP C:\Documents and Settings\user\Application Data\LOVE\ %appdata%\LOVE\ -
Windows Vista, 7, 8 and 10 C:\Users\user\AppData\Roaming\LOVE %appdata%\LOVE\ -
Mac /Users/user/Library/Application Support/LOVE/ - -
Linux $XDG_DATA_HOME/love/ ~/.local/share/love/ -
Android /data/user/0/org.love2d.android/files/save/ /data/data/org.love2d.android/files/save/ Pe Android sunt diverse locații posibile pentru salvări. Daca acestea nu merg, atunci poti folosi love.filesystem.getSaveDirectory() pentru a verifica.

Fișierele deschise pentru scriere sau adăugare vor fi întotdeauna create in directorul de salvări. Același lucru este valabil pentru alte operații care au de-a face cu scrierea către fișiere in filesystem, cum ar fi mkdir.

Fișierele care sunt deschise pentru citire vor fi căutate în directorul de salvari, și apoi în arhiva .love (în această ordine). Deci, dacă un fișier cu un anumit nume (și locație) există atât în arhiva .love și in directorul de salvări, cel din directorul de salvări are prioritate.

Notă: Toate locațiile sunt relative arhivei .love și a directorului de salvări. (exceptie fac apelurile la get*Directory())

E recomandat să setezi întâi identitatea jocului tău în conf.lua. De asemenea, poți să o setezi cu love.filesystem.setIdentity.

Tipuri

DroppedFile Represents a file dropped from the window. Added since 0.10.0
File Represents a file on the filesystem.
FileData Data representing the contents of a file.

Funcții

love.filesystem.append Append data to an existing file. Added since 0.9.0
love.filesystem.areSymlinksEnabled Gets whether love.filesystem follows symbolic links. Added since 0.9.2
love.filesystem.createDirectory Creates a directory. Added since 0.9.0
love.filesystem.enumerate Returns all the files and subdirectories in the directory. Added since 0.3.0 Removed in 0.9.0
love.filesystem.exists Check whether a file or directory exists.
love.filesystem.getAppdataDirectory Returns the application data directory (could be the same as getUserDirectory)
love.filesystem.getCRequirePath Gets the filesystem paths that will be searched for c libraries when require is called. Added since 11.0
love.filesystem.getDirectoryItems Returns all the files and subdirectories in the directory. Added since 0.9.0
love.filesystem.getIdentity Gets the write directory name for your game. Added since 0.9.0
love.filesystem.getInfo Gets information about the specified file or directory. Added since 11.0
love.filesystem.getLastModified Gets the last modification time of a file. Added since 0.7.1
love.filesystem.getRealDirectory Gets the absolute path of the directory containing a filepath. Added since 0.9.2
love.filesystem.getRequirePath Gets the filesystem paths that will be searched when require is called. Added since 0.10.0
love.filesystem.getSaveDirectory Gets the full path to the designated save directory. Added since 0.5.0
love.filesystem.getSize Gets the size in bytes of a file. Added since 0.9.0
love.filesystem.getSource Returns the full path to the .love file or directory. Added since 0.9.0
love.filesystem.getSourceBaseDirectory Returns the full path to the directory containing the .love file. Added since 0.9.0
love.filesystem.getUserDirectory Returns the path of the user's directory
love.filesystem.getWorkingDirectory Gets the current working directory. Added since 0.5.0
love.filesystem.init Initializes love.filesystem, will be called internally, so should not be used explicitly.
love.filesystem.isDirectory Check whether something is a directory.
love.filesystem.isFile Check whether something is a file.
love.filesystem.isFused Gets whether the game is in fused mode or not. Added since 0.9.0
love.filesystem.isSymlink Gets whether a filepath is actually a symbolic link. Added since 0.9.2
love.filesystem.lines Iterate over the lines in a file. Added since 0.5.0
love.filesystem.load Loads a Lua file (but does not run it). Added since 0.5.0
love.filesystem.mkdir Creates a directory. Removed in 0.9.0
love.filesystem.mount Mounts a zip file or folder in the game's save directory for reading. Added since 0.9.0
love.filesystem.newFile Creates a new File object.
love.filesystem.newFileData Creates a new FileData object from a file on disk, or from a string in memory. Added since 0.7.0
love.filesystem.read Read the contents of a file.
love.filesystem.remove Removes a file (or directory).
love.filesystem.setCRequirePath Sets the filesystem paths that will be searched for c libraries when require is called. Added since 11.0
love.filesystem.setIdentity Sets the write directory for your game.
love.filesystem.setRequirePath Sets the filesystem paths that will be searched when require is called. Added since 0.10.0
love.filesystem.setSource Sets the source of the game, where the code is present. Used internally.
love.filesystem.setSymlinksEnabled Sets whether love.filesystem follows symbolic links. Added since 0.9.2
love.filesystem.unmount Unmounts a zip file or folder previously mounted with love.filesystem.mount. Added since 0.9.0
love.filesystem.write Write data to a file.

Enumerații

FileDecoder How to decode a given FileData. Added since 0.7.0 Removed in 11.0
FileMode The different modes you can open a File in.
FileType The type of a file. Added since 11.0

Uită-te și la

Alte limbi